Mijn werkwijze is als volgt:
 • Vrijblijvende afspraak met de ouders, waarin we kennis met elkaar maken. We bespreken de reden van uw vraag om begeleiding en kijken of het onderling ”klikt”.
 • Intakegesprek met de ouders aan de hand van een vooraf toegestuurde vragenlijst die u heeft ingevuld.
 • De coachingssessies (4 à 8 van circa 1 uur) met uw kind. Allereerst onderzoek ik samen met het kind zijn/haar hulpvraag en probeer ik vooral een vertrouwensband op te bouwen. Vervolgens stel ik een plan op van waaruit de begeleiding plaats gaat vinden. Hierin staat de hulpvraag van het kind centraal.
  De coaching is een laagdrempelige speelse begeleiding waarbij ik gebruik maak van:
  • gesprekstechnieken
  • spelvormen
  • creatieve werkvormen
  • Kids’Skills
 • Omdat ieder kind anders is, andere interesses en voorkeuren heeft, stem ik de begeleiding hierop af.
 • Eindevaluatiegesprek met de ouders.